Mijn Autisme (en andere diagnoses)

Tijdens het onderzoek naar mijn autisme (na 45 jaar tegen een muur te lopen) leerde ik mezelf een stuk beter kennen.

 1. Een IQ test wees uit dat mijn IQ profiel erg disharmonisch is.
 2. Nooit gedacht dat ik ADHD had!
 3. Ik blijk autist te zijn... Jullie zijn dus anders!! Echt???

De Muur

Ontelbare keren gebeurde al een dergelijke situatie...

We zitten rond tafel, want we willen dat het gebeurt. Ons evenement moet georganiseerd worden, onze onderneming moet uit de grond gestampt worden, problemen moeten opgelost worden, ...
Iedereen doet zijn zeg. Ik denk vaak "Serieus?... zie jij dat zo? ik denk dat het simpeler kan, sneller, en goedkoper, effectiever..."
-PJ, heb jij een idee?
Als ik het woord neem gaat dat soms stuntelig, maar hoe meer ik de materie ken, hoe vlotter het gaat. Ik zie een oplossing voor me en ik kan die uitleggen als er bereidheid is om te luisteren.  Die is er ook meestal, omdat ik in dergelijke situaties altijd wel een sleutelrol heb.
Dus dan geef ik mijn visie op de situatie.

Niet altijd natuurlijk, maar heel vaak gebeurt het dan dat er vertrouwen is in het feit dat ik het kan oplossen. Alleen, dan ga ik naar huis met mijn huiswerk, en dreig ik vast te lopen. Als het iets is wat ik gewoon ben om te doen, dan gaat het (waak tegen de deadline), maar om één of andere reden kom ik dan in het slijk terecht met mijn voeten...

... en dan ontgoochel ik mensen. Ik kom met ideeën, waardoor mensen dingen van me gaan verwachten, maar die verwachtingen worden soms niet ingevuld.

"Hij kan het niet." is dan het oordeel dat keihard binnenkomt. Het idee was nochtans goed...

Hoogbegaafd?

Er werden verschillende vaardigheden getest, wat resulteerde in 6 verschillende scores, waarvan het gemiddelde dan de IQ score is.
'Normaal' is het verschil tussen de hoogste en de laagste scoren niet groter dan 10 punten, als dat verschil wel groter is, dan is het IQ disharmonisch.

Bij mij was het verschil natuurlijk véél groter. Hoeveel? Dat is niet duidelijk, want er was één test die ik heel leuk vond en snel ging, daarvoor kreeg ik het maximum van de punten, want de test ging niet verder. Dat maximum is iets meer dan 160 punten (om te zien hoe hoog die score is zou ik verdere tests moeten laten doen, maar daar heb ik geen behoefte aan), maar het minimum is meer dan 50 punten lager!!

Mijn hoogste scores haal ik bij probleemoplossend denken, en mijn laagste scores haal ik bij werkgeheugen, verwerking, snelheid van werken.

Zo begreep ik eindelijk waarom ik zoveel mensen al ontgoocheld heb, door hen de indruk te geven de dingen te kunnen oplossen!

Zo begreep ik dat ik maar beter een carrière kan uitbouwen in het bedenken van oplossingen in de plaat van het oplossen zelf!!!

ADHD

Ik dacht dat het een vergissing moest zijn toen de psychiater me een vragenlijst meegaf over ADHD.
Ik? En ik ben zo rustig! De kalmheid zelve...

Toen ik thuis kwam en de vragen las viel mijn mond open. Het was alsof de vragen een goeie beschrijving gaven van hoe het er in mijn hoofd aan toe gaat.
Van hier naar daar, altijd actief, van de hak op de tak, non-stop, zijn er dan mensen die dat niet hebben of zo???

Maar ja, als ik rond me kijk met dat nieuw inzicht zie ik inderdaad dat mensen niet die innerlijke bewegingen heb zoals ik, toch zeker niet zo veelvuldig, niet zo hyper-actief. Bizar dat je daar als overgevoelige menslievende mens een half leven blind voor kan zijn.

ASS

En dat laatste is dan typisch voor autisten é...
Een autist kan alles wat anderen kunnen (in verhouding tot de andere eigenschappen zoals bv IQ en EQ), als hij het maar aangeleerd krijgt!
Wat voor de meeste mensen evident is, moet aan iemand met ASS uitgelegd worden...

De beste en meest positieve beschrijving van autisme vond ik bij Vera Helleman, die 3 typerende kenmerken van ASS beschrijft:

 • hyper sensitiviteit (gemakkelijk overprikkeld)
 • gebrek aan ego centrum (moeilijk een eigen wil kunnen vinden)
 • natuurwetmatig denkpatroon (rechtlijnige manier van denken)

Conclusie

Het hele onderzoek bracht 2 belangrijke conclusies:

 1. Ik hoef me niet te schamen om hulp te vragen!
  Dat was een onverwachte conclusie. Ik hoef mezelf niet noodzakelijk hoef te zien als een aansteller.
  Als iets moeilijk gaat mag ik hulp vragen, daarom vraag ik bijvoorbeeld dat mensen mij opbellen in plaats van omgekeerd. Dat is een bijzonder grote hulp, want ik bots op weerstand als ik eenvoudige taken zelf moet doen.
  Ik ga ervan uit dat ik erin kan en zal verbeteren, en dat hulp van mensen hierbij een grote hulp is.
 2. Ik moet stoppen met zoeken naar compromissen, stoppen met te proberen mezelf in het plaatje te doen passen. In de plaats daarvan moet ik van mijn unieke zelf uitgaan.
 3. Het bedenken van oplossingen, het werken met ideeën, daar moet ik zoveel mogelijk tijd aan besteden om productief en waardevol te zijn.

Zo besliste ik om mijn astrologische bagage te gebruiken, het referentiekader dat al 23 jaar aan het bloeien is in mijn hoofd, en werd ik holistisch astroloog 🙂
tot uw dienst,

Pieter-Jan

Laat een reactie achter