De maanman stelt voor de maan

De hele innerlijke dialoog, de verbeelding, de verwoording, de verinnerlijking, het innerlijke leven, hetgeen waarvan ik dikwijls zeg dat het zoveel ruimte inneemt in mijn leven. Alles wat zich binnen in het hoofd afspeelt, in duisternis, onzichtbaar voor anderen, je eigen persoonlijke wereld die door anderen niet te betreden valt. De innerlijke monoloog en de innerlijke dialoog die verhelderend of destructief kan zijn. Beelden in je hoofd, gevoelens, oordelen, afwegingen, gedachten, redeneringen.

De spiegel van de ziel.
Dat is de maan.
De spiegel van het zonlicht.

Dat is de wereld waar ik te vinden ben, waar ik thuis ben. Vanuit de duisternis weerkaats ik het licht van mijn ziel naar de virtuele aarde. Het netwerk van 7 miljard innerlijke werelden, tegenwoordig subjectief vertegenwoordigd door het internet. Ik neem je graag mee in mijn innerlijke wereld. De duisternis proberen te vangen, structureren, vertalen in concepten, woorden, beelden, geluiden en daden.

05578D45-B502-42AA-A8E6-96B3D2FAE036

astrologie

20 jaar geleden kreeg ik voor de innerlijke wereld wegwijzers en een kaart, door astrologie te leren kennen. Het werd voor mij een referentiekader, waar alles zijn holistische plaats krijgt, en waar moeilijke dingen duidelijk en éénduidige worden.
Precies op dezelfde manier zoals we wiskunde gebruiken om aan elkaar duidelijk te maken over hoeveel het precies gaat, zo hebben we (voor wie wil) astrologie, die precies aanduidt over wat het precies gaat.

Helaas behoort astrologie niet tot de algemene taal van de mensen.
Ik wordt er zwaarmoedig van als ik eraan denk om met astrologie iets professioneel uit te bouwen, want wat ik voor me zie is mensen die me uitlachen, of met hun ogen wegdraaien “WTF man, get a life! hou je bezig met ernstige dingen!”

Er is nu eenmaal niets wat me intellectueel meer uitdaagt en intrigeert, er is niets wat me meer fascineert en passioneert dan de mens en het leven. Het mysterie van het leven. Wie en wat zijn wij als mens? Dé mens is voor iedereen dezelfde, we geven hem allemaal dezelfde naam: “ik”. Ik ben die ben.
De astrologie geeft me de helderste blik op het mooiste en boeiendste mysterie van het leven.
Astrologie kijkt achter de zintuigen zoals wiskunde achter de fysica, boekhouding, chemie, economie, ... kijkt.

“... Uiteraard is het zo dat we niet zonder zintuigen kunnen. Anders zouden we dat kleine deel van de werkelijkheid dat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen, niet meer kunnen waarnemen. Maar door de beperkingen van de zintuigen is de waarneming zelf ook beperkt, we kunnen niet de hele werkelijkheid waarnemen. ... Psychologisch gezien lopen wij als bijna blinden of bijna doven rond in een werkelijkheid waar we slechts een glimp van opvangen.”
Han Boering, I Tjing voor de 21ste eeuw, hexagram 22

de maan ...
Als meest functionele symbool voor mijn werk, mijn nieuwe carrière, koos ik voor hetgeen een mens nog meer en nog globaler kan verbinden dan gelijk welk social medium of ander platform: de maan.
Dat prachtig licht gevend ding is constant in beweging. Van nieuwe maan naar volle maan, terug en opnieuw. In een periode van 28 dagen vertoont de maan haar performance.
Het kleinste (bewuste) kind, de vreemdste taal, de grootste intellectueel of de meest afgezonderde mens ter wereld. Iedereen die buiten kan kijken kan zien en begrijpen in welke fase de maan zich bevindt.

Wanneer is mijn feest, papa?
Binnen 3 weken.
Gedurende de drie volgende weken kreeg ik die vraag regelmatig terug. Die jongen heeft nog niet zo’n vat op de tijd. Hij is 6 jaar.

Wanneer is mijn feest, papa?
De eerst volgende volle maan.
Te pas en te onpas zocht hij aanvankelijk de hemel af naar de maan. Eerst krimpend, daarna wassend, had hij al snel door wanneer de maan gedurende de dag zichtbaar zou zijn. Hij raakte erdoor gefascineerd, volledig onafhankelijk van de input van een volwassene. Hij begon een schriftje bij te houden waarin hij elke dag noteerde hoe de maan zich gedroeg. Uur van de waarneming, richting van de sikkel, fase van de maan. Snel ontdekte hij dat de sikkel altijd naar de zon wijst, dat bij nieuwe maan de maan dicht bij de zon staat en bij volle maan net niet. Daarom dat volle maan altijd hoog aan de hemel staat ‘s nachts. Iedere maancyclus opnieuw werd hij wel een beetje wijzer.

Gisteren was ik aan het praten met een landbouwster die min of meer bekend is met de maan-principes. Ze legde onmiddellijk en schijnbaar exclusief de link met het spirituele. Mijn dadelijk antwoord was: “Is eb en vloed spiritueel?”.
Het is handig en verduidelijkend als je begint met het onderzoeken van de fysieke situatie van de maan en hoe het leven op aarde mee beweegt.

Er gaat enorm veel energie uit van de maan, koude energie. Zo trekt de maan de wateren van de oceanen aan met de getijden als gevolg, maar ook het water in het plantenleven. De sapstromen gaan overwegend omhoog bij toenemende maan en overwegend naar beneden bij afnemende maan. De celdruk is maximaal bij volle maan en minimaal bij nieuwe maan.
Bedenk je eens hoeveel lampen je zou nodig hebben om de aarde ‘s nachts te verlichten zoals de maan dat doet als ze vol is en hoeveel watt per uur of energie dat zou kosten. Doordat die energie koud is en zich slechts zichtbaar maakt als het donker is zijn we er veel minder mee vertrouwd en zijn we er ons veel minder van bewust dan van de warme zonne-energie.

De invloed van de maan is heel duidelijk op fysiek vlak en ook geestelijk, daarom is de maan het ideale symbool van de brug van het materiële naar het geestelijke. De maanman wil de brug tussen het spirituele en het fysieke helpen bouwen.

Ritme

De maan staat voor verandering.
Het is het enige hemellichaam dat we constant zien veranderen.
Bovendien is die verandering ritmisch.
De dag is ook ritme.
Het jaar is ook ritme.
Maar dat zijn ritmes waaraan we niet kunnen ontsnappen.
Aan het maanritme kunnen we wel ontsnappen,
dus deden we dat dan ook
en raakten logischerwijze uit balans.

Ritme

De maan staat voor verandering.
Het is het enige hemellichaam dat we constant zien veranderen.
Bovendien is die verandering ritmisch.
De dag is ook ritme.
Het jaar is ook ritme.
Maar dat zijn ritmes waaraan we niet kunnen ontsnappen.
Aan het maanritme kunnen we wel ontsnappen,
dus deden we dat dan ook
en raakten logischerwijze uit balans.

Laat een reactie achter