Het Dynamisch Principe

Alle dynamiek, alles wat in beweging is, of het nu gaat over (sub)atomaire beweging, over galaxie-omvattende dynamiek, of over emoties of gedachten, of gebeurtenissen van gelijk welke aard, het is allemaal dynamiek. Zonder uitzondering is elke dynamiek terug te brengen tot deze 3 dynamische principes. Zoals het gaat volgens het holistisch principe zijn deze 3 fases van dynamiek toe te passen op verschillende niveaus.

IMPULS

Het kardinale principe.

Elke dynamiek start met een impuls.
Het impuls bevat het zaad, het DNA, het karakter, het doel, de missie en de visie.

Kardinaal is een idee, een definitie en een naam.

Tijd is hier als het ware ondergeschikt. Een blikseminslag komt niet geleidelijk

ARBEID

Het vaste principe.

De impuls bestaat slechts een moment.
Om de dynamiek waar te maken is er arbeid, continuïteit nodig.

De fase van het gedurige verbruik.
Het eigenlijke werk. De uitvoering.

Dat wat tot resultaat leidt.
80% van de tijd gaat erin.

TERUGKOPPELING

Het dubbele principe.

Het resultaat kan een einde inluiden, of het kan een tussenresultaat zijn. Wordt het doel bereikt?

De fase van de feedback, dee terugkoppeling.

Dat wat tot betekenis leidt.
De moeite om 20% in te investeren.