Elementaire probleemduiding aan de hand van de 4 elementen

Vuur!

Begrip van de 4 elementen verduidelijkt het leven fundamenteel.
Alles kan omschreven worden in termen van de 4 elementen. Van voorwerpen en taferelen tot activiteiten, gevoelens en gedachten
Mijn passie gaat naar het abstracte. De donkere wereld van wat dan hersenspinsels heet. Begrijpen om het onvatbare te vatten. Ik zou mijn leven kunnen vullen, alleen al met de 4 elementen.

Water?

Eens je voeling krijgt met de elementen gaat er een wereld van begrip open! Ik kan je verzekeren dat een ondernemer met oog voor de elementen een groot voordeel heeft ten opzichte van de rest van de markt!! En dat je er gezonder (voeding, activiteit, rust) door kunt leven, omdat je meer inzicht hebt in evenwicht.
Door de elementen te kennen krijg je een vollediger zicht op eender welk probleem, en tenslotte zijn de 4 elementen een zeer geschikte gids om jezelf beter te leren kennen...
De 4 elementen
De 4 elementen

Aarde.

Kijk, hier een voorsmaakje:
In elementaire probleemoplossing ga je uit van de 4 elementen in de vorm van 4 vragen:

 1. Wat is het probleem? De vuurvraag. Hoe duidelijker een probleem gedefinieerd wordt, hoe gemakkelijker de oplossing te vinden is. Iedereen herkent wel de volgende situatie: “Jamaar... wat is nu precies het probleem?...”
 2. Hoe is de probleemsituatie ontstaan? De aardevraag. Wat vooraf ging. De vraag van de rechercheur.
 3. Wie is betrokken bij het probleem? De luchtvraag. De vraag van de rechter.
 4. Waarom is dit een probleem? De watervraag. De vraag die leidt tot zelfreflectie, tot dieper graven, de emotionele vraag.

Lucht,

De grieken zijn in onze westerse maatschappij de grondleggers van de conceptuele elementen, maar de komst van de chemie, en het settelen van de wetenschap als officiële hoeder van de waarheid  in de tweede helft van de 18de eeuw (na de ontdekking van Uranus), hebben de 4 elementen verwezen naar de folklore.

In de titels van dit artikel speel ik met de elementen zoals je ziet.
Van de vuur-water-aarde titels zijn wat mij betreft duidelijk, maar in deze lucht-paragraaf kan je zeggen dat het over water gaat, omdat ik verbinding maak met de oorsprong van het concept. In het kader van dit artikel is dit echter lucht, omdat het niet over fundamentele informatie gaat. Het is een weetje, on the side. Luchtig.
Dit onderstreept het holistisch principe. Afhankelijk van het perspectief, van het kader veranderen de elementen!
Zo is een idee vurig van aard, maar elk uitgewerkt idee bevat de 4 elementen. Elk onderdeel van het idee is klasseerbaar onder één van de elementen, maar toch zal je er alle elementen in terugvinden. Zo kan je altijd dieper doorzakken in het abstracte tot je uitkomt bij de priemfactoren van de kosmos, wat ik als mijn levenswerk beschouw of mijn meest zuivere talent.

Voor mij is het een gewoonte, maar nu vraag ik het me echt wel af... Herken je het element van de titel in de 4 bovenstaande paragrafen? En zo ja waarom? Ik ben erg benieuwd om je reactie te lezen!

De 4 elementen

De kwaliteit van de elementen

Is dit astrologie?
Het antwoord hangt natuurlijk helemaal af van hoe je astrologie definieert. Astrologie wordt gemakkelijk verward met horoscopie, wat een toepassingsgebied is van de astrologie net zoals meetkunde een toepassingsgebied is van wiskunde.
De 4 elementen behoren tot de astrologie zoals de 4 bewerkingen +,-, x en / behoren tot de wiskunde.
Elke astroloog kent de 4 elementen en kan er betekenis aangeven, maar onlangs viel ik bijna van mijn stoel bij het beluisteren van een aflevering van de warm aanbevolen podcast van Adam Sommer, waarin er verwarring was over de de kwaliteit van de elementen (zie volgende stukje voor meer info).
2 ervaren en gerenomeerde astrologen die aangeven dat ze geen aandacht hebben voor de kwaliteit voor de kwaliteit van de elementen. Ik begreep op dat moment dat ik misschien echt wel iets te bieden heb.

Elementaire probleemduiding

Het is een contradictie, maar de elementen zijn eigenlijk niet elementair, in die zin dat ze niet ondeelbaar zijn. Het zijn geen priemfactoren, want de 4 elementen zijn te verdelen over 2 assen die de kwaliteit van de elementen bepalen:
warm-koud-as, in de geometrie is dit de z-as, de diepte-as, de vooruit-achteruit as, waarbij vooruit (verder weg) de beweging is richting de koude pool en achteruit de beweging in de richting van de warme pool. Helemaal vergelijkbaar met het warm-koud spelletje dat kinderen spelen als ze iets zoeken wat verstopt zit. Dichtbij is warm, veraf koud. Beter een dichte buur dan een verre vriend...
warm: uitgaand. Van binnen naar buiten, middelpunt vliedende kracht. Stralen, schijnen, doen. Een duidelijk gedefinieerde kern treedt zelfbewust naar buiten.
koud: inkomend. Van buiten naar binnen, middelpunt zoekende kracht. Aantrekken, passief, zijn. Een ongedefinieerde kern verheldert ongemerkt.
nat-droog-as is geometrisch de X-as, de links-rechts as, waarbij links de natte kant is en rechts de droge kant. Dit is iets minder duidelijk, maar in beeldtaal wordt dit principe (al dan niet bewust) veel gebruikt op de volgende manier: iemand die in een beeld naar links wandelt/beweegt geeft de indruk naar huis terug te keren, iemand die in beeld naar rechts wandelt geeft de indruk weg te gaan.
nat: verbindend.
droog: op zichzelf staand. Dat kan een droge zandkorrel of een gebergte zijn.
De nat-droog en de warm-koud assen zijn ondeelbaar.

Geprojecteerd op de elementen ziet dat er zo uit:
vuur: warm en droog
aarde: koud en droog
lucht: warm en nat
water: koud en nat

De 4 elementen

Astrologie

Zoals ik in het begin aangaf kan je 4 elementaire vragen gebruiken om elk probleem te bekijken vanuit verschillende richtingen. Dat gaan we nu een beetje dichter bekijken. De verbinding van de praktijk met de priemfactoren.
Psychologisch gezien zijn de 4 elementen te verdelen in 2 groepen:
 1. Persoonlijke elementen
  1. Vuur geeft de kern weer, vuur definieert. Passie, waarden. Iemands karakter, iemands mentaliteit.
  2. Water staat voor verbinding. De fundamenteelste verbinding is die met zichzelf. Eventuele trauma’s, herinneringen, familie, alles wat iemand als mens meedraagt. Durf je echt in de spiegel kijken? Veel mensen lopen weg van zichzelf, wat dikwijls de bron van problemen is. Bron. Water. De waarom vraag brengt je uiteindelijk bij de kern.
 2. Omgevings elementen
  1. Aarde is de materie, de grond onder de voeten, de middelen. Het is niet wie we zijn, maar wat we hebben. De materiële omstandigheden
  2. Lucht is het element waarin we ons bewegen, het element waarin we communiceren, waardoor we kijken. Lucht is tussen de mensen en lucht gebruiken we om geluid te maken. Dat geldt voor zowel de lucht die langs onze stembanden en lippen passeert als de lucht die we manipuleren door in onze handen te klappen.
Als er een probleem is zijn de vragen “Wat?” en “Waarom?” de persoonlijke vragen. “Hoe?” en “Wie?” zijn de omgevingsvragen.
Wat? Dit is de meest cruciale vraag, alle andere vragen dienen om het antwoord op deze vraag te duiden, net zoals de planeten rond de zon draaien. De planeten zijn als het waren bijverschijnselen van de zon. De planeten geven uitdrukking aan de zon. Zonder zon geen water, lucht en geen groen op aarde. Gewoon geen aarde tout court.
De vuurvraag. De definitie.
Vroeger op school had ik dikwijls slechte punten omdat ik de vragen niet goed genoeg las. Dat is een vuurprobleem. Iemand die niet geïnteresseerd is zal je problemen bezorgen bij het zoeken naar antwoorden op de vuurvraag.
Dan is er de waarom vraag, water. De vraag die in een droge omgeving zoals een onderneming te weinig gesteld wordt. Tegenwoordig wordt meer en meer met een missie gewerkt. Dat is de verwoording van de waarom van een onderneming.
Maar ook de individuele drijfveren kunnen door de waarom vraag verhelderd worden.
Ten derde de aarde vraag: hoe. Hier worden we technisch. Hoe is het gebeurd, dat geeft ons inzicht, overzicht, dat zorgt ervoor dat we alle elementen die spelen in het probleem kunnen identificeren, benoemen. Het is de eerste omgevingsvraag en verruimt het perspectief.
Tenslotte is er de wie vraag. Wie heeft er met het probleem te maken. Heel vaak gaan we hier uit van veronderstellingen of bevinden we ons hier op glad ijs. Bij relationele problemen is het antwoord op deze vraag heel snel ‘de ander’, terwijl het voor een relatieprobleem even belangrijk is om in de spiegel te kijken en je eigen aandeel te bevragen.
Hoewel het systeem van elementaire probleemduiding heel strak in elkaar zit is er veel feeling mee gemoeid. Herkennen van elementaire elementen in de antwoorden op de vragen bijvoorbeeld.
En de toevoeging van de drie dynamische fases helpt om een volledig 360° zicht te krijgen op de problemen, maar dat is voor een volgende keer.
Je maakt me benieuwd naar je reactie! Wat is volgens jou de betekenis van de leestekens in de 4 eerste titels van dit artikel?

2 reacties op “Elementaire probleemduiding aan de hand van de 4 elementen”

  1. Dank voor je antwoord.
   Je merkt terecht op dat de 4 elementen niet echt elementen zijn. Het zijn geen fysieke elementen, maar wel metafysische concepten. Zo heeft bijvoorbeeld een vurig karakter niet noodzakelijk te maken met vlammen, maar wel met het element vuur. Het is een holistische benadering.

Laat een reactie achter