De Spirituele Revolutie

Er is iets aan het gebeuren. Grote veranderingen. Ja, de wereld is aan het daveren, we hebben de ziekte nog niet verteert, Rusland in oorlog, Israel in open oorlog, klimaat, boeren, onrusten overal ter wereld, ...
... maar daar heb ik het niet over. Daar wil ik het ook niet over hebben.

Ik heb het over wat er met jou aan het gebeuren is. Binnenin. En met mij. En met iedereen, individueel.

Pluto...

Mensen kunnen jarenlang spanningen meedragen. Jaren een relatie verdragen die niet passend is. Vele jaren een job doen die geen voldoening geeft. Ergens weet je dat het niet zal blijven duren, dat het niet màg blijven duren. En dan opeens wordt er een punt achter gezet. Ken je dat? Dàt is de werking van Pluto in ons bewustzijn.

Pluto is de kracht die gevoed wordt door idealisme. Door het ideaalbeeld. Als die kracht merkt dat er iets niet ideaal is, dan werkt het langzaam maar zeker in op het bewustzijn.
De opbouw.
Die heel lang kan duren.
En dan komt de destructie!
Iets wat geen doel meer heeft moet afgebroken worden, moet beëindigd worden.
WANT er komt iets nieuw in de plaats. Beter, want het is gebaseerd op vele jaren innerlijke dialoog over hoe het niet meer mag zijn, over wat er ongepast is.

Dat is dus pluto. Innerlijke opbouwende energie die uiteindelijk het potentieel krijgt van een bom en het leven door een vorm van destructie in transformatie brengt. Voorbeelden: relatiebreuk, verhuis, andere job, overlijden, afscheid, ongeluk, ...

Pluto werd ontdekt op 18 februari 1930, en daarmee kwam de werking van pluto, voor het eerst in onze gekende geschiedenis, in het bewustzijn van de mens. Als de mens een planeet ontdekt, dan komt die planeet letterlijk in het bewustzijn van de mens terecht. Voordien was de mens er immers niet van bewust. Als de mens een ontdekking doet laat hij als het ware dat ontdekte binnen in zijn huis, zijn leefwereld, zijn bewustzijn.
Daarmee werd ook het karakter van pluto in de menselijke geest binnengelaten.

Voordien had pluto zijn invloed op de planeet, maar speelde zich af in het on(der)bewuste van de mens.

Pluto doet er 248 jaar over om 1 keer rond de zon te draaien. Een jaar op pluto duurt dus 248 aardse jaren, en het duurt dus ook 248 jaar om de dierenriem helemaal af te reizen. De werking van Pluto wordt (net zoals bij de andere planeten) gekleurd, geïnspireerd door de sferen van de dierenriem, de zodiak. Zo bevond Pluto zich in het teken van de boogschutter (met oa religie als sfeer) toen de schandalen in de kerk naar buiten begonnen te komen, en zo bevond Pluto zich in Steenbok (met oa maatschappelijke structuur als sfeer) tijdens de bankencrisis, de betwiste verkiezingen en ellendig lange regeringsformaties, en de covid/klimaat-crisis, en de oorlogen die aan de gang zijn. Eind de jaren 60 tot half jaren  `80 stond Pluto in de weegschaal (met oa relaties als sfeer), toen scheidingen meer gangbaar werden.

... in de waterman

Op 20 januari van dit jaar ging Pluto over naat het teken Waterman. De sfeer van Waterman is de gemeenschap, de mensen, de verbondenheid tussen de mensen, en vernieuwing, inventiviteit.
De laatste keer dat het gebeurde dat Pluto door de Waterman liep, was 248 jaar geleden, het einde van de 18de eeuw. De periode van de Franse Revolutie (Liberté, Egalité, Fraternité) en de Amerikaanse Revulutie (Liberale Grondwet). Het was het begin van de politieke wereld waar we vandaag nog steeds in leven. Het verschil tussen oorlog en revolutie is dat een oorlog gevoerd wordt onder leiding van de overheid, terwijl een revolutie gevoed wordt vanuit het volk. Het volk staat centraal in een revolutie, het is een conflict tussen volk en overheid.
Typisch Pluto.

We zijn sinds 20 januari dus weer in een revolutionaire sfeer terecht gekomen.
Maar...

Ten tijde van de Franse en Amerikaanse revoluties was Pluto nog niet ontdekt!
Pluto was nog niet binnengelaten in het bewustzijn van de mens...

... met andere woorden ...

De revolutie die er staat aan te komen is in niets te vergelijken met wat er geweest is.

de spirituele revolutie

Ik noem het de spirituele revolutie. Sinds eind de jaren 60 en de flower power heeft "spiritualiteit" zijn intrede gedaan in het westen, met het oosten als inspiratie. We hebben ondertussen geïnformeerd en kennisgemaakt, en bestudeerd, en onze tenen nat gemaakt, de new age maakte van spiritualiteit een markt voor gevoelige mensen, en de wetenschap duwde het van zich af.

Een nieuw spiritueel gedachtengoed is natuurlijk de perfecte voedingsbodem voor Pluto, die heel traag in het bewustzijn kracht opbouwt. Veel mensen hebben met spiritualiteit op een onpersoonlijke manier. Dat is geestelijke kennis zonder zielsverbinding. Maar steeds meer mensen vinden in het spirituele aanbod een verbindingspunt. Een contact met een dieper weten, een diepere laag van gevoeligheid, waarmee we kunnen resoneren.
Hoe abstract deze laag ook lijkt, de levenskracht die daar aanwezig is overstijgt alle aardse werkelijkheid.

Mensen die deze verbinding gemaakt hebben worden wel eens wakkeren genoemd. deze mensen weten diep vanbinnen dat een transformerende revolutie eraan komt.

alleen...

we zijn geneigd om erop te zitten wachten. Wanneer gaat het nu beginnen? Als het begint, dan doe ik zéker mee! Zou dàt het begin zijn? Misschien kan ik samen met ... één en ander organiseren om te helpen...

... maar deze keer zit het zo niet in elkaar. De spirituele revolutie is anders. Pluto is binnegekomen in het bewustzijn, in het individuele bewustzijn, en het is daar dat de revolutie plaats vindt!

Dit is geen revolutie die je aan de buitenkant herkent.
Het is het uitvechten van een innerlijk conflict!
Welk conflict dan?
Het ego staat blokkeert de spirituele ontwikkeling van de mens.
Het ego is in conflict met de ziel.
Onbewust.
Zo hoort het ook te zijn, net zoals een ontkiemd zaad door de duisternis moet klimmen voordat het opgroeiende sprietje zonlicht bereikt.

de macht van het ego breekt

De revolutie speelt zich af in ons intern groeiproces dat erop gericht is het ego te onderwerpen aan de ziel.
De wereld wordt geregeerd door ego.
Mensen volgen het ego of willen het bestrijden met hun eigen ego.

Spiritueel ontwaken, de spirituele revolutie is erop gericht de macht van het ego te ontnemen, zodat de ziel tot natuurlijke ontplooiing kan komen. De vrije wil van de mens wordt afgestemd op de ziel, door kennis en inzicht. Het ego stelt zich ondergeschikt en dienstbaar op, eigenlijk exact op de manier waarop de Godsdiensten ons vertellen hoe we ons moeten opstellen tov God.

Voor een aantal mensen is de spirituele revolutie volop aan de gang, voor anderen begint het, anderen zullen binnenkort geactiveerd worden, en nog anderen zullen het niet zien of merken. We hebben elk onze eigen momenten. We hebben onze tijd niet te kiezen, maar al wat aandacht krijgt groeit, dus kunnen we ervoor kiezen om onze aandacht te richten op onze eigen spirituele revolutie, die nu eindelijk ondersteund wordt door de kosmische orde, in de gedaante van Pluto.

Leven in liefde

De tijd om op te staan is gekomen.
Daarom is het zo belangrijk dat we onze aandacht naar binnen richten.
Daarom is het zo belangrijk dat we ons oefenen in zelfliefde, dankbaarheid, dienstbaarheid en mededogen.
Om onze binnenkant te zuiveren en zuiver te houden, zodat we in onze eigen ik, onze levensmissie herkennen.
Op deze manier kan de spirituele revolutie zich ontplooien en kunnen we onze vrijheid tegemoet treden als soevereine mensen.

Want hoe individueel deze revolutie ook is, we gaan er samen de vruchten van dragen!
Hoe meer we omringd worden door mensen die bevrijd zijn (*) van de macht van het ego, hoe vrijer we met elkaar zullen kunnen leven. Hoe meer we gaan bloeien, en hoe overvloediger onze vruchten zullen zijn.

Dat Liefde de sleutel van de revolutie is, daar gaan we gemakkelijk mee akkoord. Maar dat zelfliefde de werkelijke sleutel is? Dat ligt vaak moeilijker. Welnu, Pluto richt zich niet op gemakkelijke dingen. De énige sleutel van de spirituele revolutie ligt in zelfliefde.

Jezelf graag zien om je ego te kunnen onderwerpen aan de wil van de ziel.
Liefde trekt liefde aan.

namasté

(*) Een oud Chinees gezegde luidt: "voor de verlichting, hout hakken en water dragen, na de verlichting, hout hakken en water dragen.", wat betekent dat mensen die bevrijd zijn van de macht van het ego, dagelijks dienstbaar dienen te zijn aan hun verlichte staat! Anders verdwijnt dat weer..

Laat een reactie achter