De Gids naar het Levensgeluk

Ontvang je gepersonaliseerde

GIDS NAAR het LEVENSGELUK

Met gedetailleerde uitleg over jouw uniek levensdoel

36€

Een uitgebreide tekst van ongeveer 20 A4 pagina's, volledig op basis van jouw persoonlijk kosmisch DNA, de geboortehoroscoop.

of... gratis

kennismaking met het beeld jouw levensdoel

1 A4 pagina met het Sabiaans symbool (lees verder op deze pagina voor duiding) van jouw persoonlijk levensdoel, en een uitgebreide uitleg van de betekenis van het symbool.
Zie het als een gratis test om te zien of de gids naar het levensgeluk met jou zou resoneren.

Maak een einde aan de twijfel!

Je voelt dat je een bepaalde richting uit wil, maar je bent er onzeker over.
Of je hebt je richting gekozen, je bent een weg ingeslagen, maar het is toch dat niet. Er klopt iets niet. Echt gelukkig word je er niet van.

Wat als je die twijfel helemaal zou kunnen wegnemen?

Dat kan écht. Neen, dit is geen toverformule. Vergelijk het met een reisbestemming met GPS. Er is geen enkele GPS die aan het stuur draait, die brandstof tankt of de batterijen oplaadt.
Evenmin zal een reisbestemming met GPS beslissen dat je op reis zal vertrekken en wat je zal meenemen op je tocht...
Maar van zodra je beslist hebt op weg te gaan, als je doel duidelijk is, dan weet je dat je er zal geraken, en dat geeft de burger moed en doorzettingsvermogen.

Geen twijfels meer over links of rechts, en geen twijfels meer of het einddoel wel echt bij je zal passen. Eigenlijk net op dezelfde manier dat een appelboom niet hoeft te twijfelen of hij dit jaar eens voor peren zal gaan. In de natuur komen de vruchten vanzelf, bij de mens zit de vrije wil in de weg, daarom is het goed dat we ons kosmisch DNA kunnen lezen, dat we er onze persoonlijke ziele-handleiding bij kunnen nemen om ons eraan te herinneren wat nu net de bedoeling was.

Dat is precies wat deze gids voor jou kan zijn.

OPGELET!! enkel voor durvers

Het is niet omdat je een doel hebt dat het pad gemakkelijk is, dat je niet in storm of onweer zal reizen.
Het is ook mogelijk dat deze gids jou uitnodigt om van koers te veranderen, en dat je dat niet ziet zitten.

Diep vanbinnen weet je dat het klopt. Je wist het al toen je een klein kind was en uiteindelijk is die wens, hoe naïef ze ook lijkt, nooit echt weg geweest. Hooguit verduisterd of ondergesneeuwd of onderdrukt.

Maar laten we vooral eerlijk zijn. Het leven is geen lachertje. Zover zijn we ondertussen wel al gekomen, toch? Mijn grootvader zei op het einde van zijn dagen met een grote glimlach en de wijsvinger in de lucht: "Leven jongen, dat is levensgevaarlijk!!!".

Wie niet waagt niet wint.

Wat is het precies?

1. De maansknopen

Een geboortehoroscoop is de kaart van ons zonnestelsel op het moment van geboorte. Meestal wordt de geboorte van een mens gebruikt, maar het kan ook voor een relatie, een organisatie, een aankoop, ... Elk beginmoment bepaalt de levensloop, net op dezelfde manier als de loop van de bal bepaald is van zodra de voetballer ertegen heeft getrapt. Het leven van een bijvoorbeeld vrije trap van Kevin De Bruyne is korter dan dat van een mensenleven, maar het principe is hetzelfde.

In de geboortehoroscoop staan zon, maan en de planeten afgebeeld. Dat zijn hemellichamen die elk een karakter hebben dat blijvend is, en in dat opzicht zijn ze statisch. Deze punten zijn interessant om jezelf (of de ander, of je organisatie, samenwerking, relatie, ...) beter te leren kennen, maar dat zegt niet direct iets over de dynamiek van het leven.

2 punten zijn daar een uitzondering op: de maansknopen, dat zijn de 2 punten waar het vlak van de baan van de aarde rond de zon en het vlak van de baan van de maan rond de aarde elkaar snijden. Dat zijn dus 2 punten waar geen fysiek hemellichaam te vinden was op het moment van geboorte, maar die 2 punten vertegenwoordigen een cyclus, het zijn geen statische punten, maar dynamische punten.

Aan deze punten wordt de wens van de ziel toegekend, en daar is een heel goeie holistische reden voor: de aarde is ons lichaam (ons collectief lichaam), de zon is de ziel, en de maan is de geest. De maan draait niet rond de zon/ziel, maar rond het lichaam/aarde. De dynamiek van de maan wordt onttrokken van de ziel, de geest heeft een eigen wil, en die is afgestemd op het lichaam en niet op de ziel.
De keuzes in je leven die leiden naar levensgeluk gaan daardoor gepaard met weerstand, weergegeven door deze 2 punten, de maansknopen.

2. De Sabiaanse symbolen

We kennen allemaal (min of meer) de 12 beelden van de dierenriem, van Ram tot en met Vissen. Dat is een twaalf-deling van de cirkel, maar in de jaren 20 van vorige eeuw hebben medium Elsie Wheeler en astroloog Marc Jones samengewerkt en hebben ze voor elk van de 360° van de cirkel een symbool vastgesteld, in de vorm van een tafereel.
Zo heeft elke graad van de zodiac een eigen heel specifiek beeld.
Ik ben al vele jaren op de hoogte van deze symbolen, maar heb er nooit echt veel waarde aan gehecht. Het Sabiaans symbool van mijn zonnegraad is ergens wel kenmerkend, maar zoveel kon ik er niet mee, ik vond het niet onmiddellijk inzetbaar, of toch beperkt...

Maar... toen ik deze symbolen in verband bracht met de maansknopen was de betekenis ervan van een heel andere orde!! Waarom? Omdat de maansknopen dynamische punten zijn, ze geven een pad weer, een richting, een beweging. En die symbolen zijn taferelen waarin iets gebeurt, er zit ook dynamiek in, maar vooral... op een wonderlijke wijze zijn de Sabiaanse symbolen verbonden aan de maansknopen zovele malen persoonlijker!!

Van zodra ik deze ontdekking had gedaan contacteerde ik eenaantal mensen om te toetsen of het bij hen een gelijkaardig effect had... Zonder uitzondering waren ze onder de indruk van het duidelijke en persoonlijke karakter van deze beelden.

3. The Secret ingredient

Toen ging ik nog een stap verder, en zocht ik de graden op van resonerende punten met de noordelijke en zuidelijke maansknoop, en dat was het punt waarop de puzzelstukken in elkaar begonnen te vallen. Binnen de kortste keren had ik een systeem uitgewerkt van 12 resonerende punten, waarvan 4 punten logischerwijze niet echt duidelijk resoneren, maar extra informatie kunnen geven over de weg naar het levensgeluk.

Hieronder zie je het resultaat van bovenstaande ontdekkingsreis.

5

Bestel jou gids naar het levensgeluk voor 36€

Opgelet! Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van je exacte geboortegegevens. Wij kunnen op geen enkele manier garanderen dat die correct zijn!